2n Quadrimestre

inscripció codi nom inici
TancatU1171
ESTRATÈGIES PER A MILLORAR L’ESCRIPTURA D’ARTICLES CIENTÍFICS EN L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Formació: Manoli Pifarré
On: Virtual a través de l’eina de videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
26/01/21
TancatU1185
JORNADES DE TECNOLOGIES I METODOLOGIES ACTIVES DOCENTS DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR AL CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA-UdL 20/21
Formació: Varis
On: Campus Universitari Igualada-UdL
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
03/02/21
TancatU1186
INTRODUCCIÓ A L’ÚS D’ARCGIS PER A LA PRESENTACIÓ I ANÀLISI DE DADES ESPACIALS
Formació: Montse Guerrero, Josep Ramon Mòdol i Damià Vericat
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
14/01/21
TancatU1187
OPTIMITZACIÓ DEL TEMPS EN EL TREBALL
Formació: Ramiro Canal
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
29/01/21
TancatU1188
WORKSHOP VIRTUAL SOBRE DOCÈNCIA EN TEMPS DE COVID A L’EPS-UdL 20/21
Formació: Varis
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
04/02/21
TancatU1189
ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ CONTINUADA EN GRUPS GRANS
Formació: Joan Simon Pallisé (UB)
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
18/01/21
TancatU1190
L’EINA DE LLIÇONS DEL CAMPUS VIRTUAL
Formació: Noemí Verdú i Jordi Juárez (Suport i Assessorament a l‘Activitat Docent)
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
28/01/21
TancatU1191
L'APRENENTATGE SERVEI A LA UNIVERSITAT I L'OPTIMITZACIÓ DE LA QUALITAT EN L'EDUCACIÓ SUPERIOR
Formació: Fidel Molina Luque; Deli Miró Miró. Observatori d’Aprenentatge Servei (OApS) GESEC-UdL
On: No presencial
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
22/02/21
TancatU1192
IMPLEMENTACIÓ D’UN PROJECTE DE VIRTUALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA: ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL, EINES INTERACTIVES I DISPOSITIUS MÒBILS
Formació: Noemí Verdú, Enric Brescó i Òscar Flores
On: Videoconferència campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
25/02/21
TancatU1193
ÚS DE L’EINA DE TESTS DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA UdL
Formació: Jordi Juárez Mecías i Noemí Verdú Surroca (Suport i Assessorament a l'Activitat Docent)
On: Campus Virtual (no presencial)
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
04/03/21
TancatU1194
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
Formació: Ramiro Canal
On: A concretar
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
05/03/21
TancatU1195
DIRECCIÓ, CORRECCIÓ I AVALUACIÓ DE TFG I TFM
Formació: Zoia Bozu. Professora agregada de la Universitat de Barcelona
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
16/03/21
TancatU1196
COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT (CDD). PRINCIPIS PER ABORDAR MODELS DE FORMACIÓ HÍBRIDS
Formació: Dra. Mercè Gisbert i Dr. José Luis Lázaro (Universitat Rovira i Virgili)
On: A concretar
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
14/04/21
TancatU1197
INDICADORS I MÈTODES PER AVALUAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA: CIÈNCIES
Formació: Personal de Biblioteca i Documentació
On: webinar (en línia)
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
14/04/21
TancatU1198
INDICADORS I MÈTODES PER AVALUAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA: HUMANITATS
Formació: Personal de Biblioteca i Documentació
On: webinar (en línia)
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
15/04/21
TancatU1199
COMPETÈNCIES I FORMACIÓ PEDAGÒGICA DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI
Formació: Dr. Òscar Mas (Universitat Autònoma de Barcelona)
On: A concretar
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
30/04/21
TancatU1200
INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA SPSS EN CIÈNCIES SOCIALS
Formació: Adelina Ianos (UdL)
On: Aula 0.08 Laboratori informàtica L4 (EPS)
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
05/05/21
TancatU1201
GESTOR BIBLIOGRÀFIC MENDELEY - BÀSIC
Formació: Personal de Biblioteca i Documentació
On: Campus Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
18/05/21
U1202
CIÈNCIA OBERTA: PUBLICACIONS I DADES DE RECERCA EN OBERT
Formació: Personal de Biblioteca i Documentació
On: webinar (en línia)
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
27/05/21
U1203
GESTOR BIBLIOGRÀFIC MENDELEY - AVANÇAT
Formació: Personal de Biblioteca i Documentació
On: Campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
01/06/21
TancatU1204
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL SOSTENIBLES CON PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E IMPACTO
Formació: Mari Carmen Portillo
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
12/01/21
TancatU1205
EL FEEDBACK A LA TUTORIA I L’ACOMPANYAMENT EN ELS PRÀCTICUMS D’EDUCACIÓ
Formació: Elena Cano García (Universitat de Barcelona)
On: En línea
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
24/02/21
TancatU1206
CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
Formació: Gustavo A. Slafer Profesor de Investigación ICREA y Profesor Asociado de la UdL
On: Aula -1.02 de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
03/05/21
TancatU1207
TAULA RODONA: EXPERIÈNCIES D’UTILITZACIÓ DE TAULETES GRÀFIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DOCÈNCIA A LA UdL
Formació: Estanis Fons, Jorge Lampurlanés, Joan Roca, Gemma Villorbina
On: Videoconferència campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
03/03/21
TancatU1208
PROJECTES EUROPEUS. ESTRUCTURA DEL NOU PROGRAMA HORIZON EUROPE, ASPECTES TÈCNICS, ADMINISTRATIUS I FINANCERS PER PRINCIPIANTS
Formació: Luisa F. Cabeza
On: Videoconferència campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
12/05/21
U1209
PROJECTES EUROPEUS. COM ESCRIURE UNA PROPOSTA HORIZON EUROPE PER A INVESTIGADORS AMB EXPERIÈNCIA PRÈVIA EN PROPOSTES COMPETITIVES
Formació: Luisa F. Cabeza
On: Videoconferència campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
14/06/21
U1210
SIMULADOR EMPRESARIAL EN L’APRENENTATGE UNIVERSITARI AL GRAU EN TURISME
Formació: COORDINADORA: Eva Martín Fuentes, professora a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL; PROFESSORAT: David Palet, Managing Partner de WinToWin Partners
On: Online
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
21/06/21
TancatU1211
PARLEM DE LES EINES DEL CAMPUS VIRTUAL: LLIÇONS, FÒRUMS I TESTS
Formació: Jaume Sanuy, Ester Desfilis i Montse Solanes. Professorat de la UdL. Noemí Verdú i Jordi Juárez. Tècnics de la unitat de Suport i Assessorament a l’Activitat Docent
On: Videoconferència Campus Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
09/03/21
TancatU1212
CREACIÓ I EDICIÓ DE PDF (ADOBE ACROBAT PRO 2017)
Formació: Francesc Català i Alòs
On: El curs s'intentarà fer, si és possible, de forma presencial, Aula 0.38, aula d’informàtica Facultat de Dret, Economia i Turisme
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
15/04/21
U1213
COM IMPLEMENTAR EL MODEL D'AULA INVERTIDA ADAPTATIVA (ADAPTIVE FLIPPED CLASSROOM) EN ASSIGNATURES UNIVERSITÀRIES
Formació: Alfredo Prieto Martín, Universidad de Alcalá
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
24/05/21
TancatU1214
ELS PROCESSOS D’ACREDITACIÓ DEL PROFESSORAT DAVANT D’AQU CATALUNYA: LECTOR, AGREGAT I CATEDRÀTIC
Formació: Esteve Arboix Codina Cap de l’Àrea de Professorat i Recerca Àrea de Professorat i Recerca AQU
On: Videoconfèrencia campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
08/04/21
TancatU1215
OPTIMITZACIÓ DEL TEMPS EN EL TREBALL (2a EDICIÓ)
Formació: Ramiro Canal
On: Virtual a través de l’eina de videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
22/04/21
U1216
EL MODEL DE CLASSE INVERSA: UNA ALTERNATIVA PER A LA DOCÈNCIA EN LÍNIA
Formació: Isabel del Arco
On: No presencial a través de l’eina de videoconferencia del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
05/07/21
TancatU1217
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL DOCENT I DE L’ALUMNAT COM A EINA DE MILLORA EDUCATIVA I D’INNOVACIÓ A L’EDUCACIÓ SUPERIOR
Formació: Dra. Carme Hernández-Escolano
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
12/05/21
U1218
TÈCNIQUES DE GESTIÓ DE LES EMOCIONS, ELS SENTIMENTS I L’ESTRÈS
Formació: Oriol Güell Custodio, psicòleg i formador
On: El curs es farà de manera no presencial
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
07/06/21
U1219
IMPLEMENTACIÓ DE MESURES DE SUPORT UNIVERSAL PER A UN APRENENTATGE INCLUSIU AMB TOT L’ESTUDIANTAT
Formació: Dra. Anabel Moriña, Universidad de Sevilla. Dra. Clara Sansó Galiay, Universitat de Lleida. Dra. Cristina Petreñas, Universitat de Lleida.
On: Videoconferència
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
30/06/21
TancatU1220
LA INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA: ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS
Formació: María Jesús Izquierdo
On: El curs es farà de manera no presencial
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
19/04/21
U1221
APLICACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA: ÀMBIT DE LES ENGINYERIES I L’ARQUITECTURA
Formació: M. Núria Salán Ballesteros (Professora UPC-Terrassa, Sotsdirectora de Promoció ESEIAAT, Presidenta Societat Catalana de Tecnologia)
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
07/06/21
U1222
PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA: ÀMBIT DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT
Formació: María Teresa Ruiz Cantero
On: El curs es farà de manera no presencial
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
07/07/21
U1223
ESTRATÈGIES PER MILLORAR L'AVALUACIÓ ONLINE
Formació: Elena Cano Garcia, Universitat de Barcelona
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
01/06/21
U1224
SIMULADOR EMPRESARIAL EN L’APRENENTATGE UNIVERSITARI AL GRAU EN ADE
Formació: COORDINADORA: Eva Martín Fuentes, professora a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL PROFESSORAT: David Palet, Managing Partner de WinToWin Partners
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
16/06/21
TancatU1225
STUDENT TEACHERS AND TEACHERS DOING RESEARCH: WHAT IS POSSIBLE? WHAT IS APPROPRIATE?
Formació: Clare Kosnik. La sessió s'impartirà en anglès.
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
18/05/21
U1226
APLICACIÓ D’ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I RECURSOS DIDÀCTICS A LA INNOVACIÓ DOCENT
Formació: Xavier Carrera
On: Aula 1.11 Edifici Polivalent Campus Cappont
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
23/06/21
U1227
ACOMPANYAMENT ALS PRÀCTICUMS DELS GRAUS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Formació: Dolors Sánchez Carcelén (Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social)
On: Format virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
14/04/21
U1228
ESTRATÈGIES PER MILLORAR L’APRENENTATGE DE LA PROGRAMACIÓ A LES ENGINYERIES
Formació: Sergio Sayago, Jordi Mateo, Jordi Vilaplana, i Jordi Planes
On: Aula virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
21/06/21
U1229
PROTECCIÓ, VALORITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA. - ESTRATÈGIES I FACTORS CLAU QUE CAL CONÈIXER -
Formació: - José Mª del Valle Escalante, Director Desenvolupament de Negoci Catalunya i Aragó del Grup ClarkeModet. - Joan Solís Agea, Consultor en desenvolupament de negoci i soci d’Arvor Global Management
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
26/05/21
U1230
COM REALITZAR CERQUES DE PATENTS EN BASES DE DADES GRATUÏTES
Formació: - Blanca Vila Riudavets, Cap Àrea de Documentació i Cerques de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
16/06/21
U1231
TAULA RODONA: EINES INTERACTIVES PER DINAMITZAR LA DOCÈNCIA
Formació: Eva Martín, Anna Espart, Vicenç Hernández, Helena Torres i Adelina Ianos. Professors/es de la UdL. Noemí Verdú i Jordi Juárez. Unitat Suport i Assessorament a l’Activitat Docent
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
25/05/21
U1232
IV JORNADA ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA I TIC #ADUTIC21: L'AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES EN TEMPS DE CONFINAMENT
Formació: COORDINACIÓ Suport i Assessorament a l’Activitat Docent (www.saad.udl.cat)
On: Virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
22/06/21

1r Quadrimestre

inscripció codi nom inici
TancatU1162
TALLER: L‘EINA KALTURA, STREAMING DE VIDEO AL CAMPUS VIRTUAL
Formació: Enric Brescó i Jaume Bitterhoff (Suport i Assessorament a l‘Activitat Docent)
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
08/10/20
TancatU1163
GESTIÓ ACADÈMICA I DOCENT A L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR (EPS) II - DDTEC
Formació: Glòria Jové
On: Escola Politècnica Superior
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
22/09/20
TancatU1164
RECURSOS PER A LA DOCÈNCIA EN L’ÀMBIT DE CIÈNCIES DE LA SALUT: RECURSOS D’INFORMACIÓ, BIBLIOGUIES I SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA
Formació: Personal de Biblioteca i Documentació (BiD)
On: Videoconferencia del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
27/10/20
TancatU1165
MICROSOFT EXCEL GESTIÓ DE DADES
Formació: Núria Sans Rosell
On: Aula 2.02.2. Aula informàtica de la Unitat docent de Medicina (edifici annex Hospital Arnau de Vilanova)
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
01/10/20
TancatU1166
LA CLASSE INVERSA COM A ALTERNATIVA A LA PRESENCIALITAT DISCONTINUA
Formació: Isabel del Arco
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
05/10/20
TancatU1167
RECURSOS PER A LA DOCÈNCIA EN L’ÀMBIT DE ENGINYERIES: RECURSOS D’INFORMACIÓ I SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA (CAMPUS D’IGUALADA)
Formació: Personal de Biblioteca i Documentació (BiD)
On: Aula Informàtica (Campus Igualada)
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
17/11/20
TancatU1168
GESTOR BIBLIOGRÀFIC MENDELEY (CAMPUS IGUALADA)
Formació: Personal de Biblioteca i Documentació (BiD)
On: Aula Informàtica (Campus Igualada)
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
19/11/20
TancatU1169
IMPLEMENTACIÓ D’UN PROJECTE DE VIRTUALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA: ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL, EINES INTERACTIVES I DISPOSITIUS MÒBILS
Formació: Noemí Verdú, Enric Brescó i Òscar Flores
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
29/10/20
TancatU1170
LA PERSPECTIVA DE GÈNERE COM A GARANTIA DE QUALITAT I D’EQUITAT DE LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
Formació: Tània Verge Mestre, professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i directora de la Unitat d’Igualtat d’aquesta universitat
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
10/12/20
TancatU1172
ESPECIALISTA EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 2020-2022
Formació: Direcció: Òscar Flores Alarcia
On:
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
14/10/20
TancatU1173
ANÀLISI DE DADES COMPOSICIONALS EN CIÈNCIES SOCIALS
Formació: Maribel Ortego, Universitat Politècnica de Catalunya; Berta Ferrer-Rosell, Universitat de Lleida
On: Virtual a través de l’eina de videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
18/11/20
TancatU1174
PROTECCIÓ DE DADES - GENERAL
Formació: Òscar Martínez Pelegrí, tècnic de l’Assessoria Jurídica i Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de Lleida
On: Virtual. Es facilitara l'enllaç per accedir-hi
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
26/10/20
TancatU1175
L’EINA DE LLIÇONS DEL CAMPUS VIRTUAL
Formació: Noemí Verdú i Jordi Juárez (Suport i Assessorament a l‘Activitat Docent).
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
05/11/20
TancatU1176
CAPACITACIÓN DOCENCIA ONLINE SEGUN EL MARCO UNADISTA
Formació: Professorat de la UdL que impartirà docència al “Màster en Diseño de Experiencia de Usuario”
On: Virtual mitjançant la plataforma zoom
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
16/10/20
TancatU1177
APRENENTATGE ACTIU EN GRUPS NOMBROSOS
Formació: Miguel Valero García Catedràtic de Universitat de la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
10/11/20
TancatU1178
L’AVALUACIÓ ORIENTADA A L’APRENENTATGE: QUÈ PODEM FER PER ANAR MÉS ENLLÀ DE LA QUALIFICACIÓ
Formació: Laura Pons Seguí
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
16/11/20
TancatU1179
LA DOCÈNCIA CENTRADA EN EL DOCENT: LA MILLORA DE LA DOCÈNCIA EXPOSITIVA
Formació: Francesc Imbernon. Catedràtic de la Universitat de Barcelona
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
25/11/20
TancatU1180
L’APRENENTATGE BASAT EN L’ALUMNE
Formació: Francesc Imbernon. Catedràtic de la Universitat de Barcelona
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
30/11/20
TancatU1181
ÚS DE L’EINA DE TESTS DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA UdL
Formació: Jordi Juárez Mecías i Noemí Verdú Surroca (Suport i Assessorament a l'Activitat Docent)
On: Videoconferència del campus virtual
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
03/12/20
TancatU1182
CREACIÓ I EDICIÓ DE PDF (ADOBE ACROBAT PRO 2017)
Formació: Francesc Català i Alòs
On: Aula 0.38 Facultat de Dret, Economia i Turisme Campus Cappont
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
03/11/20
TancatU1183
RECERCA EN PERSONES. ASPECTES METODOLÒGICS, ÈTICS I LEGALS
Formació: Núria Badia, secretària tècnica del CEIm HUAV; Xavier Gómez, vicepresident del CEim HUAV; Raül Llevot, advocat de l’ICS, jurista del CEIm HUAV; Óscar Martínez, delegat de protecció de dades de la UdL
On: Aula 3.05 HUAV. Unitat Docent Facultat de Medicina. Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
12/11/20
TancatU1184
TÈCNIQUES DE REGULACIÓ PER AFRONTAR LA INCERTESA
Formació: Oriol Güell Custodio, psicòleg i formador
On: On line mitjançant la plataforma BB Collaborate
Programa: Programa
Donar-se de baixa:
10/12/20